POV: ‘Data zijn van de varkenshouder en dat moet zo blijven’