Carin van Huët: ‘Agrarische transitie alleen mogelijk met behulp van data’