Datastromen op en rond een boerderij

Duurzaamheid

De data in deze categorie betreft alle data die gaat over duurzaamheid.

MineralenInformatie over de mineralenhuishouding van een boerderij. Bijvoorbeeld VDM en Kringloopwijzerdata.

WeidegangWeidegang en graasdata.

BiodiversiteitInformatie over de biodiversiteit op een boerenbedrijf.

Fertiliteit

De data in deze categorie betreft alle data die gaat over de vruchtbaarheid van de veestapel op een locatie.

DrachtAlle informatie over wanneer een koe drachtig is.

ZwangerschapschecksGedocumenteerde zwangerschapstesten.

TochtigheidsrapportenGegevens over de tochtigheid van koeien.

InseminatiesInseminatie-data van alle dieren in de veestapel.

TochtigheidsactiviteitenData over activiteit die met tochtigheid te maken heeft.

Financiële gegevens

De data van de financiële huishouding op een boeren bedrijf.

FacturenAlgemene factuurdata zoals UBL, Factuur EAB en Hortifact data.

Melk facturenFacturen betreffende melkafrekeningen.

Gezondheid

Gezondheidsdata van de veestapel op een boeren bedrijf.

GewichtenGewichten van dieren.

GezondheidsrapportagesRapportages omtrent de gezondheidsdata die wordt verzameld over de dieren.

GezondheidsactiviteitenData omtrent de gezondheidsgerelateerde activiteiten van dieren.

Huisvesting

Alle data met betrekking tot registratie van de veestapel en de locaties daarvan.

Basis stallijstLijst met de basis identificatiegegevens van de geregistreerde dieren van een boeren bedrijf.

Stallijst bewegingenBewegingsdata van dieren uit boeren bedrijf.

Gedetailleerde stallijstUitgebreide beschrijvingen van alle geregistreerde dieren van een boeren bedrijf.

Identificatie

Identificatiedata voor boeren bedrijven.

Identificatie tagsIdentificatienummer van dieren.

BedrijfregistratiegegevensUBN/ BRS/ KVK data.

KlantnummersKlantnummers van boerenbedrijf bij diverse commerciële partijen.

Kengetallen

Kengetallen omtrent een boeren bedrijf.

Kringloopwijzer kengetallenAlle berekende gegevens van een boerenbedrijf op basis van kringloopwijzer data.

Laboratoriumverslagen

Informatie op basis van laboratoriumonderzoeken.

Algemene laboratoriumverslagenAlgemene laboratoriumdata.

Onderzoeksresultaten van bemestingLaboratoriumdata over bemesting.

Onderzoeksresultaten van voerLaboratoriumdata over voeding.

Onderzoeksresultaten van mest- en compostLaboratoriumdata over bemesting en compostering.

Onderzoeksresultaten van voedingsveiligheidLaboratoriumdata over de veiligheid van voeding.

Onderzoeksresultaten van de bodemgezondheidLaboratoriumdata over de gezondheid van bodemmonsters.

Logistiek

Logistieke data voor een boeren bedrijf.

VerzendberichtenAlle uitgaande vervoersstroomdata.

LeveringsberichtenAlle inkomende leveringsdata.

Opbrengst

Alle zuivel gerelateerde opbrengsten.

MelkmomentenHet moment waarop een koe een bezoek brengt aan een melkrobot.

MelkleveringenHet aantal gemelkte liters per koe.

MelkkwaliteitData omtrent de kwaliteit van de melk.

EDI zuivelEDI zuivel bericht conform de agro connect standaard.

ZuivelgegevensAlgemene zuivelgegevens.

Percelen

Perceel gegevens van een boeren bedrijf.

PerceelregistratiesPerceelinformatie van de RVO.

Slacht

Slachtgegevens van een boeren bedrijf

SlachtgegevensSlachtgegevens van een boeren bedrijf, bijvoorbeeld EDI-slacht.

Voeding

Gegevens over de voeding van de veestapel op een boeren bedrijf.

Water innamesData over de waterconsumptie van een dier.

Melk innamesData over de melkconsumptie van een dier.

Voeding innamesData over de voedingsconsumptie van een dier.