Wij zijn JoinData: een onafhankelijk platform gericht op boeren

Wij zijn een onafhankelijk dataplatform dat met hart en ziel gelooft in agrarische innovatie – maar alleen als jij daar als boer optimaal van kunt profiteren. Wij maken jou zélf de baas over je data en wie daar gebruik van mag maken. Omdat we als non-profit geen winst hoeven te maken, kunnen we maximaal investeren in de veiligheid, privacy en boervriendelijkheid van ons platform.

Van melkrobot tot oogst-drone: onze agrarische sector behoort technisch tot de meest vooruitstrevende ter wereld. Perfect voor boeren: techniek en data helpen enorm om hun bedrijven innovatief en effectief te managen.

Maar hoe zit het met privacy en veiligheid?

Weet jij welke partijen jouw data kunnen inzien en wat ze er allemaal mee doen? Hoeveel handtekeningen heb je moeten zetten op machtigingsformulieren (en waar zijn die)? Vertrouw je erop dat jouw gevoelige bedrijfsinformatie veilig wordt verstuurd?

Wij geloven dat het anders moet – én kan

Het nadeel van de moderne techniek is dat we flink achterlopen in hoe we met data omgaan. Als JoinData bestaan wij om de inhaalslag te maken. We hebben een robuust en onafhankelijk dataplatform ontwikkeld, waarin jij zelf de baas bent over je data. Via ons platform is je data veilig, je privacy gewaarborgd en kan niemand je data gebruiken voor doelen waarmee je het niet eens bent.

Namen en rugnummers

Profile
Arjan Lamers
software architect

Profile
Harm de Bruin
delivery manager

Profile
Hanneke Burggraaff
business development manager

Profile
Gijs Nijman
integration manager

Profile
Renze van de Kuilen
delivery manager

Profile
Carmen Broeders
finance manager

Profile
Marlieke Marcusse
marketing & community manager

Profile
Sener Celik
directeur

Wat voor organisatie zijn wij?

We zijn als non-profit coöperatie ontstaan vanuit de eerdere initiatieven Coöperatie Datahub en SmartDairyFarming, o.a. in samenwerking met TNO. We zijn een samenwerking van Agrifirm, CRV, EDI-Circle, FrieslandCampina, Rabo Frontier Ventures en LTO Nederland. In eerste instantie werkten we vooral samen met de melkveehouderij, maar sinds Cosun en Avebe in 2019 toetraden als coöperatieleden, werken we ook voor de Nederlandse akkerbouwers. Begin 2020 is ook POV toegetreden en samen streven we erna om de datapositie van de varkenshouder in de keten te verbeteren.

Wie houdt ons scherp?

We krijgen goede raad en advies van een Adviesraad Boeren en een Adviesraad Data. Daarnaast worden we gecontroleerd door een onafhankelijke auditcommissie.