Jan Pieter Tanis: ‘Gemak en veiligheid voorop bij data-uitwisseling in melkveehouderij en zuivelketen’