Vertrek Ton Loman als voorzitter Raad van Commissarissen